شروع به کار هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا لنگرود

شروع به کار مجدد هیئت ورزشی پس از یک دوره بی تحرکی.

امید است در این شروع مجدد درکنار الطاف پروردگار منان، از حمایت مسئولین بیشتر بهرمند شده و در راستای خدمتگزاری موفقتر گام برداریم.

/ 0 نظر / 30 بازدید